Osatina Grupa d.o.o

Izdvojeno:

 

Proizvodnja povrća u stakleniku

Svjesni trenda poskupljenja svih oblika energije i u želji da iskoristimo...

 

20 godina poslovanja

Ove godine Osatina bilježi 20. obljetnicu poslovanja. Tom prigodom, upravn...

 

Bio-plin

Osatina Grupa d.o.o. realizirala je izgradnju dvaju bioplinskih postrojenja...

Certifikati i priznanja

Zlatna Kuna
Zlatna kuna HGK, za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu

Tvrtka Gazela
Tvrtka gazela (business.hr)

Svinjogojstvo - Proizvodnja

Svinjogojska proizvodnja

Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska djelatnost u Osatini započela je 2006. godine organiziranjem kooperativnog tova svinja.

2007. započeo je i vlastiti tov s početnim kapacitetom od 1.400 kom.

 

 

TOVILIŠTE TRNAVA

Velikim investicijama i izgradnjom najmodernijih objekata na farmi u Trnavi sa suvremenom opremom držanja i hranjenja svinja Osatina je proširila kapacitete na 4.500  svinja u turnusu.

Prasad za uzgoj na farmu Trnava dolazi uvijek sa jedne uzgojne farme radi održavanja visokog zdravstvenog statusa na farmi.

Hranidba na našoj farmi odvija se po principu kontrolirane sljedivosti jer se sva stočna hrana priprema od sirovina iz vlastite proizvodnje. Garantiramo visok zdravstveni status koji je rezultat strogog poštivanja i primjene sigurnosnih mjera.

U skladu s ekološkim standardima sva proizvedena gnojovka se pohranjuje u posebni spremnik, a na farmi se tijekom projektiranja posebno vodila briga o dobrobiti životinja i biosigurnosnim mjerama.

Konačan cilj izgradnja je suvremene farme kapaciteta 10.300 kom u turnusu prema međunarodnim normama i propisima vezanim za tov svinja i ekološko zbrinjavanje otpada.

Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja
Svinjogojska proizvodnja

TOVILIŠTE ĐURĐEVAC

Svinjogojska proizvodnja
Od 2013. godine, u sklopu Osatina Grupe d.o.o. nalazi se i tovilište svinja u Đurđevcu. Objekt je preuzet u jako dobrom stanju i  ima trenutno kapacitet od 2.200 tovljenika.

U planu je izgradnja dodatnog objekta istog kapaciteta. S tom izgradnjom, na oba tovilišta (Trnava i Đurđevac) planirano je za 2015. godinu maksimalno iskorištavanje svih kapaciteta, koji dosežu 20.000 tovljenika godišnje.

 
Trenutno ste na:Početna Proizvodnja Svinjogojstvo

POLITIKA KVALITETE:

HACCP