Farma Tomašanci

Iznimno uspješan segment našeg poslovanja svakako je i proizvodnja mlijeka na farmi u Tomašancima, koja se svrstava među najveće pojedinačne govedarske farme u Hrvatskoj i Europi što je ujedno čini kao i jednom od najvećih proizvođača prvoklasnog mlijeka.

Ukupna proizvedena količina mlijeka prodaje se dugogodišnjem partneru Vindiji, jednoj od vodećih prehrambenih industrija.

Farma Tomašanci se bavi proizvodnjom sirovog mlijeka, a uz to proizvodi i novi rasplodni materijal iz teladi koja se oteli na farmi, koja služe za remont stada. Cijeli tehnološki proces je povezan od teljenja teladi, preko odgoja teladi, junica, teljenja steonih junica i krava, uvoda u mliječnost, pa sve do ponovnog osjemenjivanja i teljenja, čime započinje novi ciklus u proizvodnji mlijeka.

Farma Tomašanci kupljena je u svibnju 2002. godine i proteže se na 13 ha te zapošljava ukupno nešto više od 100 djelatnika. Cilj je bio ulaganjem sredstava ostvariti proširenje i modernizacija poljoprivrednog gospodarstva s potrebnim tehnološkim ulaganjima kako bi se povećala proizvodnja, poboljšala kvaliteta i kontrola proizvoda na farmi, prvenstveno mlijeka, što se i postiglo.
Kapacitet farme u 10 staja ukupno je oko 5.300 grla.

Na farmi se nalaze telićnjaci – objekti namijenjeni uzgoju teladi kapaciteta 2.300 teladi- duboka stelja te staje za muzne krave i steone junice kapaciteta 3.000 grla – ligen boksovi. Također, farma posjeduje izmuzište tipa riblja kost 2×12 muznih mjesta  kapaciteta mužnje 120 krava na sat, te  izmuzišta rotolaktor sa 40 muznih mjesta kapaciteta mužnje 245 krava na sat te laktofrize za hlađenje i čuvanje mlijeka kapaciteta 42.000 litara. Planirana ukupna godišnja proizvodnja mlijeka je 28.500.000 litara.
Farma Tomašanci u svim objektima ima suvremen sustav izgnojavanja, manipulacije i skladištenja gnoja, automatsku ventilaciju svih objekata, sjenike na površini 5.813 m² , trenč silose kapaciteta 47.000 t silaže i sjenaže, te piste za smještaj hrane u veličini 7.900 m². Farma je opremljena  sofisticiranom opremom za praćenje svakog grla, kako u objektu, tako i na računalima tehnologa i veterinara.
Farma je nositelj certifikata ISO 9001 te je proveden i HACCP sustav.
Uz navedeno Farma Tomašanci d.o.o.se bavi proizvodnjom bioplina i u potpunosti predstavlja jedinstveni primjer zaokruživanja poljoprivredne proizvodnje temeljen na Načelima dobre poljoprivredne prakse i Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja. U skoroj budućnosti očekuje se totalno zaokruživanje proizvodnje s naznakom na bolje iskorištavanje otpadne topline kroz uzgoj gljiva kao i ekološko zbrinjavanje otpada; komposta koji nalazi svoju primjenu u hortikulturi te oslobađanje viška CO2 u stakleničku proizvodnju.
Plan je stalno ulaganje i povećavanje kapaciteta farme te poboljšavanje opreme i uvjeta za rad.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr