Farma Hana Podgorač

Farma Hana Podgorač kupljena je 2007. godine te obuhvaća 5 objekata koji čine jednu proizvodno-tehnološku cjelinu .Ukupna površina farme iznosi približno 19 ha od čega 13 ha otpada na pašnjak za redovitu dnevnu ispašu.
Sve staje imaju ukupni kapacitet od 3.000 grla stoke.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr