Povijest tvrtke

Osatina je osnovana u siječnju 1992. godine kao malo privatno poduzeće s tri redovno uposlena djelatnika. Na samom početku sadržavala je poljoprivrednu ljekarnu u Koritni te malu otkupnu pistu.

Usko povezana djelatnost bila je, a sve do danas i ostala,veleprodaja sjemenske robe, gnojiva i sredstava za zaštitu bilja.

1998. godine osnovana je tvornica sirkove metle u Semeljcima te iduće godine na istoj lokaciji izgrađen je silos i sušara.

2000. godine Semeljci postaju sjedište Osatine

Početak ratarske proizvodnje započinje kupnjom farme u Viškovcima, na kojoj se nalazi otkupna pista i podno skladište kapaciteta 9.000 t.

Ratarska proizvodnja orijentirana je potrebama naše stočarske proizvodnje i proizvodnje u bioplinskim postrojenjima. Suvremeni tehnološki pristup, najmodernija mehanizacija i oprema te primjena sustava precizne poljoprivrede našu ratarsku proizvodnju drže na visokoj razini.

Farma Tomašanci kupljena je u svibnju 2002. godine i proteže se na 13 ha te zapošljava ukupno nešto više od 100 djelatnika. Cilj je bio ulaganjem sredstava ostvariti proširenje i modernizacija poljoprivrednog gospodarstva s potrebnim tehnološkim ulaganjima kako bi se povećala proizvodnja, poboljšala kvaliteta i kontrola proizvoda na farmi, prvenstveno mlijeka, što se i postiglo.
Kapacitet farme u 10 staja ukupno je oko 5.300 grla.

Farma Ivankovo kupljena je 2003. godine.Proteže se na 19 ha i zapošljava 105 djelatnika, od toga 7 djelatnika ima visoku stručnu spremu.

Odmah nakon kupovine farme ivankovo izvršena su velika ulaganja u štale i pogone za mužnju pa je izgrađen novi suvremeni rotolaktor sa 36 muznih mjesta kapaciteta 220 krava na sat, sustav izgnojavanja u svim štalama, liegen boxovi , sustav ventilacije.Također tada je i nabavljeno potpuno novo stado visokomliječnih krava, visoke genetske vrijednosti  iz Nizozemske.

Farma Trnava krenula je svinjogojskom proizvodnjom 2007. godine

Stočarsku proizvodnju zaokružujemo i nadograđujemo pogonom za preradu mesa, odnosno proizvodnjom trajnih i polutrajnih prerađenih proizvoda i svježeg mesa, pod brendom Vero. Kao proizvođač prehrambenih proizvoda svjesni smo odgovornosti i naše uloge u društvu pa je pravac razvoja usko i nedjeljivo vezan uz kvalitetu i sigurnost hrane.

Izgradnjom prvog bioplinskog postrojenja u Hrvatskoj neposredno uz farmu u Ivankovu započeli smo održivo gospodarenje otpadom. Poučeni iskustvima zemalja zapadne Europe, uporabom najsuvremenijih tehnoloških procesa, uz prirodne i za okoliš neškodljive sirovine, uposlili smo vlastiti know-how u realizaciji kapitalnih projekata ovoga tipa za vlastite potrebe, ali i za potrebe svojih partnera. Uvidjevši da je proizvodnja električne energije iz biomase ekološki najprihvatljivije rješenje za zbrinjavanje viškova stajnjaka, izgradili smo bioplinska postrojenja i na ostalim govedarskim i svinjogojskim farmama. Svu proizvedenu električnu energiju distribuiramo u HEP-ovu mrežu. Postrojenja na farmama izgrađena su u skladu s najnovijim tehnološkim dostignućima, a u svrhu zaokruživanja proizvodnih procesa na farmi, poboljšanja uvjeta držanja životinja, radnog okruženja i zaštite okoliša.

U sklopu Osatina grupe trenuto posluju 3 bioplinska postrojenja, ukupne snage 6 MWe /6 MWt .

S ciljem maksimiziranja energetske učinkovitosti, uz bioplinska postrojenja na svakoj lokaciji gradimo staklenike i gljivarnike. Staklenici zimi koriste viškove toplinske energije iz bioplinskih postrojenja za grijanje objekta, a za uzgoj gljive potrebna je nešto niža temperatura od onih ljetnih pa se višak topline nastao u bioplinskim postrojenjima pomoću chillera pretvara u energiju hlađenja. Osim za hlađenje gljivarnika, koristi se i za hlađenje distributivnog centra i hladnjača.

Organsku masu koja nastaje kao nusproizvod u nekoliko naših proizvodnji – kruti separat iz bioplinskih postrojenja, zelenu masu iz staklenika, pokrivku iz gljivarnika i ostali organski otpad – prerađujemo u humus koji je osnovna sirovina za proizvodnju visokovrijednih organsko-mineralnih supstrata i poboljšivača tla. Sa supstratima za cvijeće i vrt pod brendom Florasan prisutni smo na tržištu već sedam godina.

Osim u zaštićenim prostorima, povrće uzgajamo i na 37 ha otvorene površine u Đurđevcu. U vlastitom voćnjaku u Đurđevcu na 85 ha uzgajamo jabuku, a u plastenicima jagodu na 3 ha.

Distributivni centar Đurđevac smješten je neposredno uz voćnjak. U njemu se nalaze: 22 ULO i DCA komore, linija za sortiranje i pakiranje jabuke kapaciteta 5 tona na sat koja jabuku kalibrira po boji, težini i opsegu te linije za pakiranje jabuke u vrećice i na podložak što nam omogućuje pratiti potrebe naših kupaca te trendove tržišta.

U izdvojenom pogonu proizvodi se stopostotni sok od jabuke koji se dobiva prešanjem voćne mase.

Distributivni centar u Viškovcima opremljen je najmodernijim linijama za sortiranje i konfekcioniranje grappolo rajčice i krastavca te linijom za pakiranje koktel rajčice, cherry rajčice, gljive, jagode i ostalog bobičastog voća. Linija za sortiranje grappolo rajčice automatskom je stazom izravno povezana sa staklenikom što osigurava najkraći mogući rok optimalnog skladištenja i brze isporuke svježe ubranog povrća.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr