Veleprodaja

Osatina Grupa plasira zaštitna sredstva, sjemensku robu i gnojiva kroz:
Veleprodaju, Maloprodaju, Kooperaciju

U ponudi imamo sredstva za zaštitu bilja slijedećih partnera:

 • Bayer CropScience d.o.o.
 • Agrochem-maks d.o.o.
 • BASF Croatia d.o.o.
 • Chromos agro d.d.
 • FITO PROMET d.o.o.
 • Syngenta agro
 • Genera d.d.
 • Veterina

U ponudi imamo sjemensku robu slijedećih partnera:

 • BC institut za oplemenjivanje
 • Poljoprivredni institut Osijek
 • RWA Raiffeisen Agro d.o.o.
 • Sjemenarna Zagreb d.o.o.
 • Syngenta agro d.o.o.
 • Pioneer sjeme d.o.o.
 • KWS sjeme d.o.o.
 • Monsanto d.o.o.

Ponuda gnojiva je temeljena na asortimanu tvrtke:

 • Agrochem-maks d.o.o. folijarna gnojiva i dr.
 • Petrokemija d.d.

Kontakt

Marica Matezović: 031/856-999

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr