Svinjogojska proizvodnja

Svinjogojska djelatnost u Osatini započela je 2006. godine organiziranjem kooperativnog tova svinja.
2007. započeo je i vlastiti tov s početnim kapacitetom od 1.400 kom.

Iskorak je napravljen pokretanjem vlastite proizvodnje odojaka za daljnji tov uz kvalitetan genetski materijal. Godišnji kapacitet je 45 000 tovljenika. Cilj nam je dio proizvedenih tovljenika prerađivati u vlastitoj mesnoj industriji, a dio plasirati kao živu stoku. Svi objekti u kojima uzgajamo svinje opremljeni su vrhunskom tehnološkom opremom za tekuću ishranu i sustavima ventilacije.

Prasad za uzgoj na farmu Trnava dolazi uvijek sa jedne uzgojne farme radi održavanja visokog zdravstvenog statusa na farmi.

Od 2013. godine, u sklopu Osatina Grupe d.o.o. nalazi se i tovilište svinja u Đurđevcu.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr