Tovilište Trnava

Svinjogojska djelatnost u Osatini započela je 2006. godine organiziranjem kooperativnog tova svinja.
2007. započeo je i vlastiti tov s početnim kapacitetom od 1.400 kom.

Velikim investicijama i izgradnjom najmodernijih objekata na farmi u Trnavi sa suvremenom opremom držanja i hranjenja svinja Osatina je proširila kapacitete na 4.500  svinja u turnusu.
Prasad za uzgoj na farmu Trnava dolazi uvijek sa jedne uzgojne farme radi održavanja visokog zdravstvenog statusa na farmi.
Hranidba na našoj farmi odvija se po principu kontrolirane sljedivosti jer se sva stočna hrana priprema od sirovina iz vlastite proizvodnje. Garantiramo visok zdravstveni status koji je rezultat strogog poštivanja i primjene sigurnosnih mjera.
U skladu s ekološkim standardima sva proizvedena gnojovka se pohranjuje u posebni spremnik, a na farmi se tijekom projektiranja posebno vodila briga o dobrobiti životinja i biosigurnosnim mjerama.
Konačan cilj izgradnja je suvremene farme kapaciteta 10.300 kom u turnusu prema međunarodnim normama i propisima vezanim za tov svinja i ekološko zbrinjavanje otpada.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr