Govedarska proizvodnja

Iznimno uspješan segment našeg poslovanja svakako je proizvodnja mlijeka na farmama u Ivankovu i Tomašancima. Sa 3.000 muznih krava po lokaciji, to su najveće govedarske farme u Hrvatskoj i Europi što nas ujedno čini najvećim proizvođačem prvoklasnog mlijeka. Ukupna proizvedena količina prodaje se dugogodišnjem partneru Vindiji, jednoj od vodećih prehrambenih industrija.
Farme u Tomašancima i Ivankovu spadaju u skupinu najvećih farmi s najsuvremenijim sustavima za mužnju, izgnojavanje i ventilaciju, sjenicima, silosima za silažu i sjenažu te cisternama i prikolicama za razbacivanje stajnjaka.

Naše farme

Farma Tomašanci
Farma u Tomašancima kupljena je u svibnju 2002. godine. Proteže se na 13 ha i zapošljava preko 100 djelatnika.

Farma Ivankovo
Farma u Ivankovu kupljena je 2003. godine. Proteže se na 19 ha i zapošljava 105 djelatnika.

Tovilište Slašćak
Farma Slašćak u Viškovcima služi za tov muške junadi koju dobijemo sa farmi muznih krava u Ivankovu i Tomašancima.

Farma Podgorač
Farma Podgorač obuhvaća 5 objekata koji čine jednu proizvodno-tehnološku cjelinu.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr