Bioplin

Izgradnjom prvog bioplinskog postrojenja u Hrvatskoj neposredno uz farmu u Ivankovu započeli smo održivo gospodarenje otpadom. Poučeni iskustvima zemalja zapadne Europe, uporabom najsuvremenijih tehnoloških procesa, uz prirodne i za okoliš neškodljive sirovine, uposlili smo vlastiti know-how u realizaciji kapitalnih projekata ovoga tipa za vlastite potrebe, ali i za potrebe svojih partnera. Uvidjevši da je proizvodnja električne energije iz biomase ekološki najprihvatljivije rješenje za zbrinjavanje viškova stajnjaka, izgradili smo bioplinska postrojenja i na ostalim govedarskim i svinjogojskim farmama. Svu proizvedenu električnu energiju distribuiramo u HEP-ovu mrežu. Postrojenja na farmama izgrađena su u skladu s najnovijim tehnološkim dostignućima, a u svrhu zaokruživanja proizvodnih procesa na farmi, poboljšanja uvjeta držanja životinja, radnog okruženja i zaštite okoliša.

U sklopu Osatina grupe trenuto posluju 3 bioplinska postrojenja, ukupne snage 6 MWe /6 MWt .

Bioplin Ivankovo

Prvo bioplinsko postrojenje Osatine, a ujedno i u Hrvatskoj, nalazi se na lokaciji farme muznih krava u Ivankovu (Vukovarsko-srijemska županija), a pušteno je u rad 2009. godine.

Postrojenje je kapaciteta 2×1 MWe  za proizvodnju električne energije te 2×1 MWt  toplinske energije koja se, osim za potrebe staklenika, u ljetnim mjesecima koristi i za potrebe sušenja separacije.

Bioplin Tomašanci

Drugo bioplinsko postrojenje pušteno je u rad 2011. godine na lokaciji farme muznih krava u Tomašancima (Osječko-baranjska županija).

Postrojenje je kapaciteta 2×1 MWe  električne energije te 2×1 MWt  toplinske energije koja se, osim za potrebe staklenika, u ljetnim mjesecima koristi i za potrebe sušenja separacije.

Bioplin Slašćak

Treće bioplinsko postrojenje pušteno je u rad 2013. godine na farmi tovne junadi u Viškovcima (Osječko-baranjska županija).

2017. godine proširen je kapacitet postrojenja puštanjem u rad drugog motora snage 1 MWe /1 MWt.

Postrojenje je trenutno, kao i prva dva, ukupnog  kapaciteta 2×1 MWe  električne energije te 2×1 MWt toplinske energije koja se, osim za potrebe postrojenja, koristi i za potrebe grijanja staklenika.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr