Farma Ivankovo

Farma Ivankovo kupljena je 2003. godine. Proteže se na 19 ha i zapošljava 105 djelatnika, od toga 7 djelatnika ima visoku stručnu spremu. Odmah nakon kupovine farme Ivankovo izvršena su velika ulaganja u štale i pogone za mužnju pa je izgrađen novi suvremeni rotolaktor sa 36 muznih mjesta kapaciteta 220 krava na sat, sustav izgnojavanja u svim štalama, liegen boxovi , sustav ventilacije. Također tada je i nabavljeno potpuno novo stado visokomliječnih krava, visoke genetske vrijednosti  iz Nizozemske.

Tijekom godina neprestano se ulaže u stado i objekte, a veće proširenje počinje s pristupanjem Europskoj uniji 2013. godine kad s izgradnjim novih štala, rotolaktora s 40 muznih mjesta kapaciteta 250 krava na sat, telićnjaka, sjenika, pista za smještaj hrane, kapacitet farme se udvostručuje pa tako farma Ivankovo ima 16 proizvodnih štala kapaciteta 3.700 krava, dva telićnjaka kapaciteta 2.400 teladi. Na farmi Ivankovo trenutno ima 2.900 krava i 900 teladi s planom da se potpuni kapacitet dosegne do kraja 2018. godine.

Voluminozni dio hrane se sprema u silo trapove kapaciteta 41.000 tona, sjenike kapaciteta 7.350 tona, pista za smještaj  hrane u crijevima kapaciteta 4.800 tona. Sadašnja proizvodnja od 9700 l/godišnje na 305 dana po kravi što je jedna od najboljih u Hrvatskoj po registru Hrvatske poljoprivredne agencije, s ciljem za budućnosti 11.000 litara po kravi. Godišnje se proizvede 24.000.000 litara mlijeka s 3,8% mliječne masti i 3,2% proteina. Dnevno se u pogone Varaždinske Vindije odveze 65.500 litara mlijeka.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr