U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Sa zadovoljstvom možemo reći da jedini u Europi primjenjujemo vlastiti koncept kruženja i ponovnog korištenja energije među različitim proizvodnjama.

Takvo kruženje energije unutar sustava donosi višestruke sinergijske učinke kojima ostvarujemo troškovne prednosti.

Izgradnjom prvog bioplinskog postrojenja u Hrvatskoj neposredno uz farmu u Ivankovu započeli smo održivo gospodarenje otpadom. Poučeni iskustvima zemalja zapadne Europe, uporabom najsuvremenijih tehnoloških procesa, uz prirodne i za okoliš neškodljive sirovine, uposlili smo vlastiti know-how u realizaciji kapitalnih projekata ovoga tipa za vlastite potrebe, ali i za potrebe svojih partnera. Uvidjevši da je proizvodnja električne energije iz biomase ekološki najprihvatljivije rješenje za zbrinjavanje viškova stajnjaka, izgradili smo bioplinska postrojenja i na ostalim govedarskim i svinjogojskim farmama. Svu proizvedenu električnu energiju distribuiramo u HEP-ovu mrežu.

 

Organsku masu koja nastaje kao nusproizvod u nekoliko naših proizvodnji – kruti separat iz bioplinskih postrojenja, zelenu masu iz staklenika, pokrivku iz gljivarnika i ostali organski otpad – prerađujemo u humus koji je osnovna sirovina za proizvodnju visokovrijednih organsko-mineralnih supstrata i poboljšivača tla. Sa supstratima za cvijeće i vrt pod brendom Florasan prisutni smo na tržištu već sedam godina.

 

S ciljem maksimiziranja energetske učinkovitosti, uz bioplinska postrojenja na svakoj lokaciji gradimo staklenike i gljivarnike. Staklenici zimi koriste viškove toplinske energije iz bioplinskih postrojenja za grijanje objekta, a za uzgoj gljive potrebna je nešto niža temperatura od onih ljetnih pa se višak topline nastao u bioplinskim postrojenjima pomoću chillera pretvara u energiju hlađenja. Osim za hlađenje gljivarnika, koristi se i za hlađenje distributivnog centra i hladnjača.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr