Ratarska proizvodnja

Zaokruženi proizvodni ciklus započinje ratarstvom na 5.000 ha poljoprivrednih površina u zakupu na području nekoliko općina. Ratarska proizvodnja orijentirana je potrebama naše stočarske proizvodnje i proizvodnje u bioplinskim postrojenjima. Odabir najboljih sorti i hibrida, koordinacija ljudskih resursa, suvremeni tehnološki pristup, najmodernija mehanizacija i oprema te primjena sustava precizne poljoprivrede našu ratarsku proizvodnju drže na visokoj razini.

Uz vlastitu ratarsku proizvodnju vršimo i otkup kultura s 10.000 ha te raspolažemo sa 60.000 t kapaciteta silosa i podnih skladišta u Semeljcima i Đurđevcu. Otkupljene žitarice i uljarice koristimo u vlastitoj proizvodnji i plasiramo na tržište u regiji.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr