Silos

Osatina Grupa od 2013. godine osim silosa u Semeljcima raspolaže i silosima u Đurđevcu.
Osim samih silosa na većini naših lokacija vrši se i uslužna djelatnost sušenja i uskladištenja žitarica i uljarica.

Silos Semeljci

Silos Semeljci raspolaže prijemnim kapacitetima te sušarom za uskladištenje i sušenje svih vrsta žitarica i uljarica.
Prijemni sušni i skladišni kapaciteti su namijenjeni za uskladištenje žitarica i uljarica vlastite i kooperantske proizvodnje.
Vrši se i uslužna djelatnost sušenja i uskladištenja žitarica i uljarica s ukupnim kapacitetom prijema silosa u Semeljcima i Ivankovu 17.300 t te podnim skladištima u Viškovcima, Gorjanima, Budimcima, Mrzoviću i Josipovcu Punitovačkom 13.200 t.

Trgovanje uljaricama i žitaricama osigurava iznimno kvalitetne sirovine potrebne dugogodišnjim poslovnim partnerima i za našu tvornicu stočne hrane, što se onda izravno reflektira i na visoku kvalitetu i konkurentnu cijenu naših gotovih proizvoda.

Silos Đurđevac

Silos Đurđevac nalazi se u vlasništvu Osatina Grupe od lipnja 2013. godine. Na lokaciji se nalaze dva objekta, prvi kapaciteta 12.000 tona izgrađen 1975. g., a drugi kapaciteta 10.000 tona izgrađen 1990. g. što ukupno čini kapacitet od 22.000 tona.
Skladište se razne vrste ratarskih kultura sa vlastitih površina ili iz otkupa sa područja šire okolice.

  • Kapacitet prijema preko usipnog koša od 40 do 60 tona/sat
  • Vagonski utovar 45 do 50 tona/sat
  • Izlaz iz silosa – slobodni pad 25 tona/sat
  • Sušara – 50 tona/sat, direktna, na plin

U sklopu silosa nalazi se i tvornica stočne hrane kapaciteta proizvodnje 100 tona/dan gdje se 18 ćelija koristi za velike komponente, 6 ćelija za mikrokomponente, 4 linije za pakiranje. U silosima se također nalazi 9 međućelija za čuvanje komponenti za stočnu hranu. Trenutno je u tijeku rekonstrukcija postojećeg objekta i nadogradnja opreme.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr