Florasan

Mnoštvo je čimbenika koji utječu na zdravlje i ljepotu bilja, a uz samu kvalitetu sadnica, zemlja je zasigurno jedan od najvećih. Stoga je Osatina grupa zaokruživanjem poljoprivredne proizvodnje plasirala liniju proizvoda Florasan – supstrate za cvijeće i vrt.

Zaokruživanjem poljoprivredne proizvodnje, Osatina je plasirala liniju proizvoda Florasan – supstrate za cvijeće i vrt.

Mnoštvo je čimbenika koji utječu na zdravlje i ljepotu bilja, a uz samu kvalitetu sadnica, zemlja je zasigurno jedan od najvećih. Stoga što posjedujemo visokovrijedne inpute, tehnologiju i stručno znanje, započeli smo proizvodnju i plasman Florasan supstrata.

U zaokruženom procesu proizvodnje, nakon procesa fermentacije u bioplinskom postrojenju nastaje kruti dio organske tvari koja se skladišti i prerađuje. Potom slijedi proces prerade te tvari u visokovrijedni humus. Specifičnom tehnologijom i postrojenjima potpomaže se aerobna razgradnja organske tvari, a procesima miješanja s određenim i pomno biranim sirovinama (bijeli treset, mikro elementi) i ovlaživanja dozrijeva i nastaje visokovrijedni humus.

Primjena humusa kao zemljanog supstrata-poboljšivača prisutna je u uzgoju sobnog i balkonskog bilja, kao i povrća. Cilj nam je optimalnim omjerom cijene i kvalitete Florasan supstrate učiniti najpoželjnijim izborom za potrošače.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr