Tovilište Đurđevac

Svinjogojska djelatnost u Osatini započela je 2006. godine organiziranjem kooperativnog tova svinja.
2007. započeo je i vlastiti tov s početnim kapacitetom od 1.400 kom.

Od 2013. godine, u sklopu Osatina Grupe d.o.o. nalazi se i tovilište svinja u Đurđevcu. Objekt je preuzet u jako dobrom stanju i  ima trenutno kapacitet od 2.200 tovljenika.

U planu je izgradnja dodatnog objekta istog kapaciteta. S tom izgradnjom, na oba tovilišta (Trnava i Đurđevac) planirano je za 2015. godinu maksimalno iskorištavanje svih kapaciteta, koji dosežu 20.000 tovljenika godišnje.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr