Revolution Slider Error: Slider with alias old-heaven not found.
Maybe you mean: 'Osatina' or 'o-nama' or 'veterinarska-ambulanta-govedarstvo' or 'vero' or 'vego' or 'florasan'

BovinOsan – stočna hrana za goveda

  • Visoko kvalitetna hrana koja zadovoljava potrebe vrlo složene proizvodnje mlijeka i mesa.
  • Zdrava i otporna telad te visoki dnevni prirast kod junadi.
  • Visoka količina i kvaliteta mesa.
GOTOVA SMJESA ZA TELAD GT 50 KG, RINFUZA
GOTOVA SMJESA ZA JUNAD GJ 50 KG, RINFUZA
GOTOVA SMJESA ZA MUZNE KRAVE GK 50 KG, RINFUZA
OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr