Farma Tomašanci

Farma Tomašanci kupljena je u svibnju 2002. godine i proteže se na 13 ha te zapošljava ukupno nešto više od 100 djelatnika. Cilj je bio ulaganjem sredstava ostvariti proširenje i modernizacija poljoprivrednog gospodarstva s potrebnim tehnološkim ulaganjima kako bi se povećala proizvodnja, poboljšala kvaliteta i kontrola proizvoda na farmi, prvenstveno mlijeka, što se i postiglo.
Kapacitet farme u 8 staja ukupno je oko 3.000 grla.

Na farmi se nalaze telićnjaci – objekti namijenjeni uzgoju teladi te staje za muzne krave i steone junice. Također, farma posjeduje izmuzište tipa riblja kost 2×12 muznih mjesta, kapaciteta 245 krava na sat, izmuzište rotolaktor sa 40 muznih mjesta te laktofriz kapaciteta 42.000 litara mlijeka. Planirana ukupna godišnja proizvodnja mlijeka je 27.000.000 litara.
Farma Tomašanci ima suvremen sustav izgnojavanja i ventilacije, sjenike na površini 5.750 m² te trenč silose kapaciteta 47.000 t silaže i sjenaže. Opremljena je sofisticiranom opremom za praćenje svakog grla, kako u objektu, tako i na računalima tehnologa i veterinara.
Farma je nositelj certifikata ISO 9001 te je proveden i HACCP sustav.
Farma Tomašanci d.o.o. se bavi proizvodnjom mlijeka i proizvodnjom bioplina i u potpunosti predstavlja jedinstveni primjer zaokruživanja poljoprivredne proizvodnje temeljen na Načelima dobre poljoprivredne prakse i Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja. U skoroj budućnosti očekuje se totalno zaokruživanje proizvodnje s naznakom na bolje iskorištavanje otpadne topline kroz uzgoj gljiva kao i ekološko zbrinjavanje otpada; komposta koji nalazi svoju primjenu u hortikulturi te oslobađanje viška CO2 u stakleničku proizvodnju.
Plan je stalno ulaganje i povećavanje kapaciteta farme te poboljšavanje opreme i uvjeta za rad.

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr