PorkOsan – stočna hrana za svinje

  • Gotova stočna hrana koja u specifičnoj proizvodnji prasaca te tovu svinja u potpunosti zadovoljava i najzahtjevnije potrebe proizvođača.
  • Nizak mortalitet prasaca, visoki dnevni prirast kod svinja u tovu te visoka plodnost svinja (kod krmača i nerasta).
KRMNA SMJESA ZA PRASAD OD 15-25 KG SO-2 10,50 KG, RINFUZA
KRMNA SMJESA ZA SVINJE DO 60 KG ST-1 10,50 KG, RINFUZA
KRMNA SMJESA ZA SVINJE PREKO 60 KG ST-2 10,50 KG, RINFUZA
DOPUNSKA SMJESA ZA SVINJE ST-DO 10,50 KG, RINFUZA

 

OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr