Rok za podnošenje pisanih ponuda za kupovinu vozila: do 09. rujna 2022. godine do 10:00 sati.

Pregled vozila – subota 03. rujna 2022. od 09:00-12:00 sati na adresi Grobljanska 70, Viškovci.

Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

UVJETI NATJEČAJA

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:

– kupoprodajnu cijenu koja mora biti viša od početne cijene,

– podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice,

– pravne osobe dužni su priložiti izvadak iz sudskog registra.

Cjelovitom Pozivu za dostavu pisanih ponuda možete pristupiti ovdje.

Obrazac za dostavu pisanih ponuda možete preuzeti ovdje.

Popis dostupnih vozila u vlasništvu Osatina grupe, provjerite na poveznicama ispod:

'Početak natječaja:  
Završetak natječaja:  
OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr