POMOĆNI RADNIK U SVINJOGOJSTVU

OPIS POSLOVA: • Priprema skladišnih kapaciteta (čišćenje silosa, bojanje zidova, postavljanje mlinova) • Rad na vagi na uzimanju uzoraka i zaprimanje kukuruza • Briga o mlinovima (čišćenje, podmazivanje, sitni popravci) • Pokrivanje mlinova, pranje i čišćenje mlinova i prostora farme • Održavanje unutrašnjosti i...

Read More
OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr