Očitovanje vezano uz medijske natpise

Osatina grupa svoju je poziciju  jednog od najvećih poljoprivrednih proizvođača u regiji stekla isključivo neizmjernom količinom truda,  rada i znanja kao i sustavnim ulaganjem u najnovije tehnologije. Činili smo to nastojeći se čim manje medijski izložiti, ne tražeći nikakvu pozornost, prvenstveno iz razloga što smo fokus i energiju nastojali zadržati na aktivnostima posvećenim realizaciji naših poslovnih planova za boljitak svih naših djelatnika, a time i cjelokupne zajednice.

U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo učestalim medijskim natpisima u kojima se senzacionalistički iznose netočne i neprovjerene informacije usmjerene protiv Osatina grupe čime se stvara izrazito negativna slika koja nije u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse kojima se u poslovanju rukovodimo.

Budući da takve neutemeljene konstrukcije štete ugledu i poslovanju Osatina grupe, smatramo svojom obvezom  očitovati se prema široj javnosti, klijentima, partnerima i zaposlenicima.

Posljednji primjer takvih natpisa jesu objave pojedinih portala vezano uz  onečišćenje okoliša uslijed redovne uporabe poljoprivrednog zemljišta i dr. povodom čega se očitujemo:

  • Osatina grupa ne provodi onečišćenje okoliša prilikom obavljanja poslovne djelatnosti bilo koje vrste, a naročito ratarske djelatnosti imajući na umu važnost poljoprivrednog zemljišta kao vrijednog resursa.   Upravo suprotno tome, Osatina grupa ulaže značajna sredstva u tehnološka rješenja  koja minimiziraju utjecaj na okoliš,
  • U poslovanju se primjenjuju najviši tehnološki standardi upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom bazirani na analizama, znanju i stručnosti, a upravo su ti standardi primijenjeni prilikom zbrinjavanja ostataka stakleničke proizvodnje (uzgojna kamena vuna) i gnojidbe poljoprivrednih površina  za što Osatina grupa posjeduje svu dokumentaciju,
  • Postupci gnojidbe koji su predmet medijskih natpisa u potpunosti su u skladu sa svim zakonskim propisima koji štite okoliš, a izvršeni su na temelju prethodno provedenog ispitivanja kemijskog sastava tla od strane ovlaštenih i akreditiranih laboratorija i na temelju provedbene dokumentacije o preporukama o sastavnicama gnojidbe,
  • Osatina grupa posluje u skladu sa svim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a u svom odnosu prema državnim institucijama svih razina inzistira na transparentnosti, poglavito u postupcima javnih natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta,
  • Osatina grupa ne provodi nelegalne zahvate u prostoru u smislu propisa o gradnji kako se to navodi u novinskim člancima,
  • Sami članci i tekst napisani su vrlo tendenciozno i osuđujuće, bez stvarnih dokaza odgovornosti Osatina grupe, uz pregršt neistinitih navoda koji ne korespondiraju sa znanstvenim činjenicama u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Smatramo da se ovakvim neistinitim objavama i tendencioznim konstrukcijama Osatina Grupi i njezinim djelatnicima nanosi velika reputacijska šteta te smo prinuđeni poduzeti zakonski predviđene i dopuštene korake za zaštitu digniteta naše tvrtke, djelatnika, poslovnih partnera i kupaca.

Osatina Grupa d.o.o.

'Početak natječaja:  
Završetak natječaja:  
OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr