RADNIK U GOVEDARSTVU (FARMA IVANKOVO)

OPIS POSLOVA: • svakodnevno stavlja slamu na duboku stelju • izgnojava blatne hodnike • pere i održava pojilice • brine se za ventilaciju u štali • obavlja telenje krave ili junice • vodi brigu o teletu i kravi nakon porođaja • markira tele i...

Read More

RADNIK U GOVEDARSTVU (Farma Tomašanci)

OPIS POSLOVA: • svakodnevno stavlja slamu na duboku stelju • izgnojava blatne hodnike • pere i održava pojilice • brine se za ventilaciju u štali • obavlja telenje krave ili junice • vodi brigu o teletu i kravi nakon porođaja • markira tele i...

Read More

RADNIK NA FARMI TOVNE JUNADI

OPIS POSLOVA: – hrani i napaja junad – obavlja preuzimanje, isporuku, utovare i istovare stoke – održava čistoću oko i unutar objekata za tov te urednost trenč silosa i pista za krmu – vodi brigu oko izuzimanja i korištenja voluminozne hrane – odgovoran je...

Read More
OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr