REFERENT/ICA KONTROLE KVALITETE

OPIS POSLA: – Rukovodi procesima kontrole kvalitete u svim procesima grupacije – Obavlja reviziju kvalitete i sastavlja detaljna izvješća o nalazima i utvrđenim odstupanjima – Predlaže mjere za unapređenje procesa upravljanja kvalitetom – Planira i obavlja aktivnosti internih audita i koordinira posjete vanjskih auditora...

Read More
OSATINA d.o.o.

U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt

OSATINA GRUPA d.o.o.
Grobljanska 70
Viškovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 856 999
Fax: +385 (0)31 856 045
E-mail: osatina@osatina.hr